דרשות השבוע ברחבי הארץ

יום ראשון
מקום1 - מקום2 - מקום3
יום שני
מקום1 - מקום2 - מקום3
יום שלישי
מקום1 - מקום2 - מקום3
יום רביעי
מקום1 - מקום2 - מקום3
יום חמישי
מקום1 - מקום2 - מקום3
שישי-שבת
מקום1 - מקום2 - מקום3


-השיחה השבועית-
בבית מדרש "תורה לי אור"


[עצור] [המשך]